Trwa rebranding GF Premium SA

W połowie marca br. Grupa Finansowa Premium SA zmieniła nazwę na Pragma Faktoring SA. To tylko jeden z etapów trwającego procesu rebrandingu spółki, która w styczniu br. została przejęta przez Pragma Inkaso SA.

Trwa proces rebrandingu Grupy Finansowej Premium SA – wiodącej firmy faktoringowej spoza sektora bankowego, specjalizującej się w faktoringu. Spółka  zrezygnowała z dotychczasowej nazwy na rzecz „Pragma Faktoring SA”. Nowa marka wyraźnie podkreśla swoją przynależność do Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso.

W ślad za nową nazwą zmienił się również logotyp Pragma Faktoring SA, który w swojej konwencji nawiązuje do brandu spółki matki. Identyczne jest także hasło: „Wierzytelności. Pragmatycznie.”, stanowiące  integralną część znaku.

W połowie marca br. uruchomiony został nowy serwis sprzedażowy. Strona dostępna pod adresem: www.pragmafaktoring.pl utrzymana jest w tej samej kolorystyce, co znak graficzny firmy, a jej struktura jest zintegrowana z serwisem Grupy Kapitałowej www.pragmainkaso.pl.

W ramach podjętych działań wizerunkowych Pragma Faktoring SA rozpocznie kampanię informacyjną skierowaną do grupy docelowej –  przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Założeniem kampanii jest zakomunikowanie o zmianach w procedurach działania, odświeżonej ofercie Spółki, a także nowym akcjonariacie większościowym. Podjęte aktywności w perspektywie długofalowej mają przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności firmy, a także podniesienia świadomości usług oferowanych przez Pragmę Faktoring SA. Kampania reklamowa będzie realizowana przez sześć miesięcy. Swoim zasięgiem obejmie prasę ogólnopolską o profilu biznesowym (reklama graficzna, artykuł sponsorowany), jak również branżowe portale internetowe (banery, mailing). Za projekt kampanii oraz jej realizację odpowiedzialny jest dział marketingu Pragma Inkaso wraz z firmą Station 75.

Rebranding jest następstwem zmian związanych z charakterem usług Pragma Faktoring SA. Oferta Spółki stanie się bardziej komplementarna szersza i dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów. Obsługę wyróżni bezzwłoczna weryfikacja wypłacalności odbiorcy oraz szybki proces decyzyjny dotyczący możliwych warunków współpracy.

Pragma Faktoring SA (dawniej: Grupa Finansowa Premium SA) to niezależna od banku instytucja finansowa, obecna na rynku od 1996 roku. Od tego czasu ugruntowała swoją pozycję na krajowym rynku usług faktoringu. Grupa Finansowa Premium w 2007 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od stycznia 2011 roku akcjonariuszem większościowym spółki jest Pragma Inkaso SA.  Dwa miesiące później nastąpiła oficjalna zmiana nazwy z Grupa Finansowa Premium SA na Pragma Faktoring SA. Spółka w swojej ofercie posiada rozwiązania fakt ringowe, w tym faktoring klasyczny, eksportowy i uproszczony. Niestosowanie bankowych standardów zdolności kredytowej skutkuje większą dostępnością produktów finansowych. Spółka posiada ofertę bardzo przyjazną sektorowi MSP. Dostępność, wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontakt dla prasy:

data wpisu: 23 marca 2011 12:44