Badanie sprawozdań

 

Biegły rewident dokonał badania sprawozdań finansowych, mające na celu przekształcenie GF Premium Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Sprawozdania zostały ocenione bardzo pozytywnie, bez zastrzeżeń.

data wpisu: 1 lipca 2006 2:00