Bilans trzeciego kwartału 2018 Pragma Faktoring SA

Pragma Faktoring SA podsumowała wyniki sprzedażowe z trzeciego kwartału 2018 r. Zysk netto Grupy jest wyższy o 86%, przy minimalnym  wzroście zadłużenia w stosunku do ubiegłego roku. Grupa odnotowała też dynamiczny rozwój segmentów fintechowych. Ponadto spadły koszty operacyjne Grupy o 6%, przy jednoczesnym wzroście zysków.

Grupa utrzymuje dynamiczny rozwój dywizji fintechowej. W ciągu jednego kwartału wpływ tego segmentu na przychody całej Grupy wzrósł o 8%. LeaseLink oraz PragmaGO zbudowały tym samym prawie 100-milionowy portfel należności, a ilość zrealizowanych transakcji poprzez PragmaGO przekroczyła już 10 tysięcy.

LeaseLink Sp. z o.o. utrzymuje pozycję lidera w segmencie online. Spółka w trzech kwartałach 2018 roku uzyskała wynik netto na poziomie 200 tys. zł oraz dwukrotnie zwiększyła swój portfel, w stosunku do 3Q 2017. Wzrost przychodów LeaseLink oraz osiągnięcie rentowności na poziomie zysku netto wynika z dużego zainteresowania usługami Spółki i coraz większej liczby klientów.

Łatwość realizacji założeń biznesowych oraz zwiększania wyników przez LeaseLink od początku utwierdzała nas w przekonaniu co do trafności inwestycji poniesionej przed rokiem. – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Pragma Faktoring SA. Konieczność dopasowywania się do klienta i ułatwiania mu procesów jest dziś niezbędna, aby przetrwać na rynku fintechowym. LeaseLink bezsprzecznie ma świetną intuicję ale i narzędzia do rozpoznawania trendów rynkowych. – potwierdza Tomasz Boduszek.

Konsekwencja w realizacji założonej strategii przynosi Grupie Pragma wysoki poziom skuteczności w kwartalnym podnoszeniu swoich wyników. Licząc od 3Q 2017, Grupa podniosła swoje przychody z segmentów fintechowych o 4,3 mln zł. Bezpośrednim efektem wprowadzenia i rozwoju oferty onlinowych produktów jest poszerzenie grona aktywnych klientów. W ciągu roku przybyło ich przeszło 50%.

data wpisu: 27 listopada 2018 14:33