Grupa Pragma w stronę on-line

Objęcie udziałów w LeaseLink przez Pragma Faktoring

W dniu 21 kwietnia br. Spółki Pragma Faktoring oraz LeaseLink połączyły swoje siły. Umowa inwestycyjna przewiduje objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez LeaseLink, dających 50% udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym. W kolejnych etapach umowa przewiduje kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w Spółce i osiągnięcie docelowo przez Pragma Faktoring poziomu 71,5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Współpraca zakłada rozwój działalności Spółki, zarządzanie oraz finansowanie.

Pragma Faktoring SA inwestuje w firmę technologiczną, która produkt leasingowy dystrybuuje w e-commerce czyniąc z leasingu metodę płatności dla firm (b2b) jako jedną z dedykowanych form finansowania zakupów on-line przedsiębiorców.  Dzięki połączeniu sił Pragma Faktoring wdroży nowy model sprzedaży usług on-line. System LeaseLink to innowacyjna aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie procesu finansowania poprzez leasing w całości online, a dalszy rozwój aplikacji zakłada wykorzystanie narzędzia w sprzedaży usług faktoringu i pożyczek dla MSP.

Połączenie sił oznacza przyspieszenie innowacyjne i sprzedażowe dla celującej w segment MSP spółki faktoringowej Grupy Pragma, dla LeaseLink korzyść to dostęp do kapitału, który umożliwi finansowanie umów we własnym zakresie m.in. w związku z planami ekspansji międzynarodowej.

Dzięki synergii obie spółki staną się bardziej nowoczesne i powiększą swoją ofertę dopasowując się do dynamicznie zmieniających się potrzeb swoich klientów.

W tej chwili udział sprzedaży Grupy Pragma w kanałach on-line stanowi jedynie 5%. Prowadzimy prace, które mają proces pozyskiwania klientów zautomatyzować i oczywiście uczynić mniej kosztochłonnym. Pozyskanie innowacyjnego partnera pozwoli nam ten proces skokowo przyspieszyć i zaimplementować szybko sprawdzone już rozwiązania. Naszym celem strategicznym jest bycie partnerem pierwszego wyboru dla małych przedsiębiorców, gdzie decyzję otrzymują szybko i zgodną z ich oczekiwaniami. Przewidujemy, że w ciągu kolejnych 5 lat udział sprzedaży on-line wzrośnie do 45% przy zachowaniu także wzrostów w kanałach tradycyjnych.” – komentuje Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA – Tomasz Boduszek.

Jedna umowa wiele korzyści

Da obu spółek cross-selling spowoduje wielokrotne zwiększenie możliwości sprzedażowych na etapie pozyskiwania partnerów. Pragma Faktoring będzie mogła oferować nowy produkt: leasing adresowany do małych przedsiębiorców, natomiast LeaseLink – dzięki kapitałowi – będzie mogła pozyskiwać większych partnerów i finansować umowy leasingowe z własnych zasobów.

Do obustronnych korzyści możemy zaliczyć również brak ograniczeń finansowych w zwiększaniu ekspozycji leasingowej, elastyczne i tanie finansowanie w postaci linii faktoringowej, usprawnienie i automatyzacja procesów w tradycyjnych usługach finansowych, powielanie kolejnych form płatności on-line dla przedsiębiorców oraz sprzedaż klientom LeaseLink usług świadczonych przez Grupę Pragma.

 

data wpisu: 22 kwietnia 2016 8:57