Pragma Faktoring S.A. w 2015 r. sfinansowała wierzytelności o łącznej wartości 531,6 mln zł

7 stycznia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po czterech kwartałach. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 15% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o połowę.

Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 41% w stosunku r/r oraz eksportowego o 88% r/r. Łącznie w 2015 r. Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 139 nowymi Klientami.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W 2015 ROKU (w tys. zł)20152014r/r
Faktoring z regresem210 286243 942
86%
Faktoring ubezpieczony z regresem200 052141 774141%
Faktoring eksportowy*84 54144 948188%
FAKTORING RAZEM494 879430 663115%
POŻYCZKI36 74373 85250%
RAZEM531 622504 515105%

* faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone

„Jestem bardzo zadowolony z osiąganych w 2015 r. wyników dotyczących sprzedaży usług. W ciągu 12 miesięcy podpisaliśmy 139 nowych umów. Jestem przekonany, że Pragma Faktoring będzie w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski.komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 31.12.2015 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 89,7 mln zł. Portfel faktoringowy stanowi ponad 86 procent całości portfela Pragma Faktoring.

W ciągu 3 lat finansowany przez Pragma Faktoring obrót wzrósł dwukrotnie. Rośnie również stale liczba klientów – w 2012 r. wynosiła ona 177, obecnie wynosi 327 i stale rośnie. Skokowo rośnie liczba odbiorców: 399 wynosiła w 2012 r. dziś zwiększyła się ponad 4-krotnie, do 1 513.

„Chciałbym podkreślić istotny wzrost dywersyfikacji portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości klientów, odbiorców i ilości sfinansowanych faktur. Jeszcze w 2012 r. finansowaliśmy 10,5 tys. faktur – dziś liczba ta wzrosła do 34,9 tys.! Do systematycznego wzrostu dywersyfikacji portfela przywiązuję ogromną wagę, ponieważ w istotny sposób sprzyja to jego bezpieczeństwu i niskiej szkodowości.”– dodaje Tomasz Boduszek.

data wpisu: 8 stycznia 2016 15:45