Przekształcenie w Spółkę Akcyjną

 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 16.11.2006r., w związku z przekształceniem GF Premium Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, dnia 17.11.2006r. Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wpisu Grypy Finansowej Premium S.A. do Rejestru Przedsiębiorców.
W związku z powyższym poczynając od dnia 17.11.2006r. nazwa Spółki brzmi:Grupa Finansowa PREMIUM S.A., ul. Kościuszki 346a, 40-608 Katowice, KRS 0000267847, NIP oraz REGON nie uległy zmianie.
To kolejny krok Spółki w drodze wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

data wpisu: 17 listopada 2006 2:00