Rekordowy kwartał Pragma Faktoring

Pragma Faktoring SA opublikowała dane finansowe za trzy kwartały. To jej historycznie najlepszy kwartał.

Jak podkreśla Spółka, konsekwentnie realizowana strategia budowy zdywersyfikowanego, płynnego i szybko rotującego portfela przyniosła efekty w postaci historycznie zdecydowanie najlepszego kwartału zarówno pod względem przychodów (ponad 5,5 mln zł) jak i wartości portfela (przeszło 102 mln zł). W obu tych aspektach trzeci kwartał br. był ponad 10% lepszy niż dotychczasowe rekordy.

Kluczowy dla Spółki obszar faktoringu odpowiada obecnie za 90% jej przychodów wobec 53% przed pięciu laty, a sam Emitent podkreśla walor bezpieczeństwa i dywersyfikacji portfela aktywów.

DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO
Okres Obrót faktoringowy -należności sfinansowane (tys. zł) Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca
1-3 kwartał 2016 386 597 270 1 604 28 092 241
1-3 kwartał 2015 365 700 309 1 354 26 684 270
1-3 kwartał 2014 311 705 222 1 224 27 796 255
1-3 kwartał 2013 243 858 191 726 17 360 336
1-3 kwartał 2012 181 534 143 306 7 447 593

 

„Zdecydowana większość obrotu faktoringowego realizowana jest w transakcjach ubezpieczonych, co roku rośnie wielkość portfela ubezpieczonego, a jego szkodowość pozostaje na niskim poziomie” – zapewnia Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

We wrześniu br. Spółka po raz kolejny dokonała spłaty obligacji (20 mln zł) bez tzw. rolowania, tj. najpierw dokonała gotówkowej spłaty długu, a dopiero potem zaoferowała inwestorom objęcie papierów nowej emisji. To była już piąta seria obligacji na łączną kwotę 85 mln zł spłacona w ten sposób. Spółka cieszy się też zaufaniem sektora bankowego, posiada kredyty obrotowe o wartości limitów 40 mln zł (w 2016 r. wzrosły one o 12 mln zł).

„Obecny rok jest dla nas okresem inwestycji w rozwój, w dalszą ewolucję modelu biznesowego w kierunku on-line oraz zdolność do obsługi zdecydowanie większego portfela bez istotnego wzrostu kosztów operacyjnych. Inwestycje te zwiększają bieżące koszty Spółki jednak przyniosą wymierne korzyści w kolejnych latach.” – przekonuje Tomasz Boduszek

 

data wpisu: 16 listopada 2016 8:52