FreshMail.pl

Start   >  Komunikaty prasowe   >  Rekordowy kwartał Pragma Faktoring

Rekordowy kwartał Pragma Faktoring

Pragma Faktoring SA opublikowała dane finansowe za trzy kwartały. To jej historycznie najlepszy kwartał.

Jak podkreśla Spółka, konsekwentnie realizowana strategia budowy zdywersyfikowanego, płynnego i szybko rotującego portfela przyniosła efekty w postaci historycznie zdecydowanie najlepszego kwartału zarówno pod względem przychodów (ponad 5,5 mln zł) jak i wartości portfela (przeszło 102 mln zł). W obu tych aspektach trzeci kwartał br. był ponad 10% lepszy niż dotychczasowe rekordy.

Kluczowy dla Spółki obszar faktoringu odpowiada obecnie za 90% jej przychodów wobec 53% przed pięciu laty, a sam Emitent podkreśla walor bezpieczeństwa i dywersyfikacji portfela aktywów.

DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO
Okres Obrót faktoringowy -należności sfinansowane (tys. zł) Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót (tys. zł)/ Odbiorca
1-3 kwartał 2016 386 597 270 1 604 28 092 241
1-3 kwartał 2015 365 700 309 1 354 26 684 270
1-3 kwartał 2014 311 705 222 1 224 27 796 255
1-3 kwartał 2013 243 858 191 726 17 360 336
1-3 kwartał 2012 181 534 143 306 7 447 593

 

„Zdecydowana większość obrotu faktoringowego realizowana jest w transakcjach ubezpieczonych, co roku rośnie wielkość portfela ubezpieczonego, a jego szkodowość pozostaje na niskim poziomie” – zapewnia Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

We wrześniu br. Spółka po raz kolejny dokonała spłaty obligacji (20 mln zł) bez tzw. rolowania, tj. najpierw dokonała gotówkowej spłaty długu, a dopiero potem zaoferowała inwestorom objęcie papierów nowej emisji. To była już piąta seria obligacji na łączną kwotę 85 mln zł spłacona w ten sposób. Spółka cieszy się też zaufaniem sektora bankowego, posiada kredyty obrotowe o wartości limitów 40 mln zł (w 2016 r. wzrosły one o 12 mln zł).

„Obecny rok jest dla nas okresem inwestycji w rozwój, w dalszą ewolucję modelu biznesowego w kierunku on-line oraz zdolność do obsługi zdecydowanie większego portfela bez istotnego wzrostu kosztów operacyjnych. Inwestycje te zwiększają bieżące koszty Spółki jednak przyniosą wymierne korzyści w kolejnych latach.” – przekonuje Tomasz Boduszek

 

data wpisu: 16 listopada 2016 8:52

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl