Zakup udziałów

 

12 listopada 2007 r. GF Premium SA dokonała zakupu udziałów krakowskiej firmy Tines Sp. z o.o., dostawcy nowoczesnych technologii mocowania szyn dla kolei, sieci tramwajowych i metra. Dzięki Tines Sp. z o.o. przed GF Premium SA otworzyły się kolejne możliwości dystrybucji produktów finansowych na wymagającym rynku usług komunikacyjnych i budowlanych. Produkty pod marką Premium będą teraz intensywnie rozpowszechniane jako specjalistyczna oferta finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych dla branż związanych z budownictwem komunikacyjnym. Wysokie tempo wzrostu branży komunikacyjnej dzięki znacznym kwotom środków unijnych przeznaczanych na modernizację sieci komunikacyjnych w Polsce, stanowi o znacznych możliwościach rozwojowych firmy Tines Sp. z o.o., co stało się podstawą podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji. Spółka ma znaczący potencjał rynkowy, znakomitą bazę techniczną i wysoką znajomość branży, dzięki czemu realizacja postawionych celów finansowych nie pozostawia zastrzeżeń. Dla GF Premium SA dokonana inwestycja jest realizacją pomysłu na dywersyfikację ryzyka operacyjnego, dzięki czemu uzyskiwane wyniki powinny ulec znaczącemu wzrostowi.

data wpisu: 2 listopada 2007 2:00