Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2023 r.

RB 62/2023

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) przedstawia wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za III kwartał 2023 oraz w okresie I-III kwartał 2023. Dane obejmują także transakcje faktoringowe realizowane w spółce Pragma Faktor, których serwiserem jest PragmaGO.

Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w III kwartale 2023 r. wyniosły 511 mln zł (wzrost o 22% r/r), z czego 424 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 12% r/r), a 87 mln zł (wzrost o 110% r/r) na pożyczki online.

Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w III kwartale 2023 r. obroty na poziomie 126 mln zł (wzrost o 53%), skorzystało z nich 8 472 przedsiębiorców (wzrost o 53% r/r), w tym:

· z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 1 097 przedsiębiorców (wzrost o 351% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 38 mln zł (wzrost o 139% r/r),

· z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 323 przedsiębiorców (wzrost o 44% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 49 mln zł (wzrost o 90% r/r).

W III kwartale 2023 z usług PragmaGO skorzystało 9 131 przedsiębiorców (wzrost o 45% r/r), którzy zrealizowali 89 001 transakcji (wzrost o 61% r/r).

W okresie I-III kwartał 2023 łączne obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) PragmaGO wyniosły 1,4 mld zł (wzrost o 25% r/r), z czego faktoring wygenerował 1,2 mld zł (wzrost o 15% r/r), a pożyczki online 214 mln zł (wzrost o 142% r/r). Produkty embedded finance uzyskały obrót na poziomie 331 mln zł (wzrost o 56% r/r), w tym:

· z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów) skorzystało 1 774 przedsiębiorców (wzrost o 621% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 86 mln zł (wzrost o 438% r/r),

· z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 11 479 przedsiębiorców (wzrost o 35% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 127 mln zł (wzrost o 76% r/r).

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2023 PragmaGO obsłużyła 14 269 przedsiębiorców (wzrost o 37%). Zrealizowali oni 283 565 transakcji (wzrost o 97% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 15 listopada 2023 19:01