Powołanie Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A.

RB 18/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 23 marca 2023 r. podjęta została uchwała Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. o powołaniu z dniem 23 marca 2023 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A. Pana Tomasza Bogusa (Bogus). W związku z tym obecny skład Zarządu Spółki jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu;

oraz

Tomasz Bogus – Wiceprezes Zarządu.

Pan Tomasz Bogus jest managerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w obszarze bankowości. Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Powszechnym Banku Gospodarczym i mBanku. Jako Prezes Zarządu kierował Bankiem Pocztowym i BGŻ BNP Paribas. Od 2018 roku rozwijał strategię fintechu Xchanger. Założył tez fintech Fandla, który w 2022 został częścią PragmaGO S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Banking Administration Institute w USA. Ukończył prestiżowe szkolenia, w tym Program Menedżerski organizowany przez Harvard Business School.

Pan Tomasz Bogus nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 23 marca 2023 16:15