Powołanie Wiceprezesów Zarządu PragmaGO S.A.

RB 14/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 23 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza PragmaGO S.A. powołała z dniem 23 lutego 2023 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PragmaGO S.A. Panią Danutę Czapeczko oraz Pana Łukasza Ramczewskiego. W związku z tym powołaniem skład Zarządu Spółki jest następujący:

Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
Danuta Czapeczko – Wiceprezes Zarządu;
Łukasz Ramczewski – Wiceprezes Zarządu;

Pani Danuta Czapeczko ma ponad 16 lat doświadczenia w obszarze marketingu i zarządzania sprzedażą. Z PragmaGO S.A. jest związana od 2005 roku. Zarządza zespołem, który wprowadza na rynek innowacyjne produkty finansowe w kanale współpracy partnerskiej. Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO S.A. będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój segmentu embedded finance dla biznesu.

Pani Danuta Czapeczko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Ramczewski jest menedżerem z ponad 12-letnim doświadczeniem w obszarze rynków finansowych, faktoringu i finansowania sektora MŚP. Od 2010 roku związany zawodowo z PragmaGO S.A., gdzie od czterech lat zarządza obszarem sprzedaży i bierze czynny udział w tworzeniu produktów i rozwiązań finansowych. Jako Wiceprezes Zarządu PragmaGO S.A. będzie odpowiedzialny za segment faktoringu oraz zarządzanie sprzedażą.

Pan Łukasz Ramczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest umieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 23 lutego 2023 14:03