Start   >   Raporty bieżące   >   Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję


RB 38/2021


Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza PragmaGO S.A. podjęła uchwały o powołaniu z dniem 23 kwietnia 2021 roku Zarządu PragmaGO S.A. na kolejną wspólną, pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i jest następujący:
• Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu;
• Jacek Obrocki – Wiceprezes Zarządu;
• Daniel Mączyński – Wiceprezes Zarządu


Tomasz Boduszek
Pan Tomasz Boduszek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji _2001 r._. Od września 2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pragma Inkaso sp. z o.o. – a po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną funkcję Prezesa Zarządu pełnił od grudnia 2007 r. do lutego 2021 r. Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PragmaGO S.A. Ponadto Pan Tomasz Boduszek sprawował następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Pragma Trade S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej od 2010 r. do 2014 r., Dabex – Grupa Pragma sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu od 2007 r. do 2009 r., Meridum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2014 r. do 2021 r., Guardian Investment sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Zarządu od 2006 r. do lutego 2021 r.

Pan Tomasz Boduszek sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:
• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2011 r.,
• Pragma Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2018 r.,
• Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r.

Pan Tomasz Boduszek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Daniel Mączyński
Pan Daniel Mączyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University w Warszawie, ukończył EMBA w centrum szkoleniowym Polish Open University w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Oxford Brookes University. Ukończył warsztaty związane z zarządzaniem strategicznym opracowane przez Harvard Business Publishing oraz uczestniczył w programie Elite Sales Program of Harvard Business Review. Pan Daniel Mączyński od 2000 r. do 2015 r. zajmował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. m.in. następujące stanowiska: Zastępca Dyrektora Sieci Sprzedaży, Dyrektora Makroregionu, Dyrektora Regionu, Senior Account Manager, Account Manager. W latach 1996 – 1997 pracował w Pomorskim Towarzystwie Leasingowym S.A.

Pan Daniel Mączyński sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:
• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od 2016 r.,
• Pragma Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu od 2018 r.,
• Brutto sp. z o.o. z. siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu od 2020 r.,
• Mint Software sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Prokurent od 2018 r.,

Pan Daniel Mączyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Jacek Obrocki
Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne _1998 r._. Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości _PSR, IAS, US GAAP_, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego. Ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM _Certified Commercial Investment Member_. Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst _CFA_ _2005–2007_.
Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy _1997 – 1999_, Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji _1999 – 2000_, Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji _2002 – 2005_, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej _2005 – 2011_.
Pan Jacek Obrocki ponadto sprawował funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen sp. z o.o., SATUS Venture sp. z o.o., GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych “Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal – 3 sp. z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Od października 2016 r. do maja 2019 r. był członkiem Zarządu w spółce Pragma Inkaso S.A., od 2012 r. do 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Meridum sp. z o.o. natomiast od lutego 2011 r. do 08 sierpnia 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej w spółce PragmaGO S.A.

Pan Jacek Obrocki sprawuje następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:
• Olson sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu od 2015 r.,
• PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu od 2019r.,
• Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek Rady Nadzorczej od 2020 r.

Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

data wpisu: 23 kwietnia 2021 18:22

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.