PRAGMA FAKTORING SA – zawarcie umowy zmiany administratora zastawu

RB nr 88/2014

Emitent informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 r. zawarł z Domem Maklerskim BDM SA (dotychczasowy administrator) oraz z kancelarią „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” (nowy administrator) umowę zmiany administratora zastawu, na mocy której nowy administrator przejął wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego administratora zastawu, w zakresie dotyczącym obligacji serii B i D. O zawarciu umów związanych z emisją obligacji serii B i D Emitent informował w raportach bieżących nr 224/2011 i 38/2013.  Kancelaria „Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni” będzie administratorem zastawu także przy emisji obligacji serii E, w związku z czym zachodzi konieczność aby administratorem zastawu dla zabezpieczenia wszystkich emisji był ten sam podmiot. Zmiana administratora zastawu w żaden sposób nie wpływa na uprawnienia posiadaczy obligacji.

data wpisu: 4 grudnia 2014 9:11