Start   >   Raporty bieżące   >   Przydział obligacji serii B2

Przydział obligacji serii B2

RB 4/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie emisji obligacji w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: “Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2023 roku podjął uchwałę (dalej: “Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii B2 emitowanych w ramach Programu (dalej: “Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 200.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację.
Zarząd Spółki dokonał przydziału 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 65,82 %, Spółka przydzieliła 200.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1042 Inwestorów.
Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

data wpisu: 27 stycznia 2023 12:48