Start   >   Raporty bieżące   >   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 12/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 190.012,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 154.889 akcji na okaziciela serii F oraz 35.123 akcji na okaziciela serii G.
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.599.638,00 zł i dzieli się na 4.599.638 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:
1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6_ 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7_ 35.123 akcji na okaziciela serii G.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 5.302.962.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

data wpisu: 28 marca 2022 11:48

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.