Start   >   Raporty bieżące   >   Rekomendacja Zarządu PragmaGO S.A. ws wypłaty dywidendy

Rekomendacja Zarządu PragmaGO S.A. ws wypłaty dywidendy

RB 26/2020

Emitent informuje, że w porządku dziennym Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PragmaGO S.A. zwołanym na dzień 26.08.2020r. znalazł się projekt uchwały przewidującej wypłatę na rzecz akcjonariuszy dywidendy w łącznej wysokości 10.733.451,30 zł tj. 3,90 zł na jedną akcję poprzez przeznaczenie na poczet dywidendy całości zysku netto wypracowanego w 2019 r. 6.878.324,58 zł  oraz części zysku z lat ubiegłych przekazanego uprzednio na kapitał zakładowy 3.855.126,72 zł.
Wg planów Zarządu Emitenta całość dywidendy przeznaczonej na rzecz większościowego akcjonariusza Spółki, tj. Pragma Inkaso S.A. 8.712.007,20 zł zostanie przez Spółkę skompensowana z należnościami Spółki wobec Pragma Inkaso S.A., co pozwoli istotnie zredukować, a docelowo całkowicie rozliczyć te należności.
Wypłata dywidendy zatem jedynie w zakresie pozostałym 2.021.444,10 zł będzie dla Spółki wydatkiem gotówkowym.
Obniżenie kapitałów własnych w wyniku wypłaty dywidendy:
• nie spowoduje naruszenia kowenantów kredytowych ani obligacyjnych, w szczególności dług finansowy netto będzie wg obecnego stanu zadłużenia oraz gotówki stanowił ok 185 % kapitałów własnych, podczas gdy warunki emisji obligacji Spółki przewidują ten wskaźnik na poziomie 350 % seria J i 400 % serie L, M, N, O, P
• zwiększy rentowność kapitałów własnych Spółki i jej aktywów.
Wypłata dywidendy stanowi kolejny krok w celu wygaszenia wszystkich powiązań operacyjnych pomiędzy Emitentem, a akcjonariuszem większościowym. W ocenie Emitenta ten ruch przyczyni się do zwiększenia transparentności, wyeliminowania potencjalnych konfliktów interesów i w efekcie zapewni dostęp do tańszego i bardziej elastycznego finansowania.

data wpisu: 28 lipca 2020 15:44

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.