Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 72/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 września 2014 r.:

  • dla serii B            24.037.480,19 zł;
  • dla serii C            16.305.000,00 zł;
  • dla serii D            19.543.222,31 zł.
data wpisu: 10 października 2014 15:00