Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 79/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii.

Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 października 2014 r.:

  • dla serii B            24.167.056,01  zł;
  • dla serii C            16.155.000,00  zł;
  • dla serii D            19.623.229,26  zł.
data wpisu: 5 listopada 2014 15:47