Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 21/2015

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  E i F, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 28 lutego 2015 r.:

dla serii E            26.541.093,09  zł;

dla serii F            13.015.187,39  zł.

Podstawa prawna:    art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

 

data wpisu: 9 marca 2015 11:05