Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 19/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maja 2022r.

dla serii P                     12 070 756 zł.

dla serii R                     14 419 272 zł.

dla serii S                      8 406 917 zł.

dla serii A1                   19 213 893 zł.

dla serii A2                   21 041 654 zł.

dla serii T                     19 200 793 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 353 285 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 184 445 767 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/05/2022 wynosi 0,58%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 20 czerwca 2022 15:45

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.