Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 46/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2022r.

dla serii P 12 944 250 zł.
dla serii R 14 405 936 zł.
dla serii S 8 491 038 zł.
dla serii A1 19 206 843 zł.
dla serii A2 20 401 756 zł.
dla serii T 19 203 103 zł.
dla serii U 13 327 291 zł.
dla serii B1 24 002 837 zł.

Łączna wartość zbioru: 131 983 053 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 170.722.806 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/10/2022 wynosi 1,00%.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 20 listopada 2022 21:05