Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 30/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2023r.

dla serii P 12 009 176 zł.
dla serii R 14 432 788 zł.
dla serii S 8 406 590 zł.
dla serii A1 19 200 201 zł.
dla serii A2 20 476 242 zł.
dla serii T 19 201 149 zł.
dla serii U 12 000 044 zł.
dla serii B1 15 342 459 zł.

Łączna wartość zbioru: 121 068 648 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 127.230.923,55 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/04/2023 wynosi 0,91%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 19 maja 2023 20:26