Start   >   Raporty bieżące   >   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2022r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2022r.

RB 17/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Emitent” lub “Spółka” informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które:

1_ zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki opublikowane w raporcie okresowym z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
2_ zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. opublikowane w raporcie okresowym z dnia 8 kwietnia 2022 roku,
3_ przeznaczyło zysk wypracowany w 2021 roku w wysokości 3.995.288,20 zł w całości na kapitał zapasowy,
4_ udzieliło wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku,
5_ udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.

data wpisu: 6 czerwca 2022 20:02

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.