Start   >   Raporty bieżące   >   Wprowadzenie obligacji serii B1 do obrotu giełdowego na Catalyst

Wprowadzenie obligacji serii B1 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 44/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1001/2022 o wprowadzeniu z dniem 8 listopada 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 127.792 obligacji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
data wpisu: 4 listopada 2022 9:29