Start   >   Raporty bieżące   >   Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii U

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii U

RB 23/2022

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 689/2022 o wyznaczeniu na dzień 20 lipca 2022 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii U wyemitowanych przez PragmaGO S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00271. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRF0626”.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 18 lipca 2022 9:08

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.