Start   >   Raporty bieżące   >   Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów III Publicznego Programu Emisji Obligacji

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów III Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 22/2022

Zarząd PragmaGo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje o zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego dla obligacji zabezpieczonych Spółki oraz dokumentu ofertowego dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki („III PEO”). Zatwierdzone dokumenty będą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach III PEO o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 złotych („Obligacje”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informował o ustaleniu III Publicznego Programu Emisji Obligacji raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 18 lipca 2022 8:41

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.