Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.

RB nr 22/2015

Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że zmienia termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. z dnia 20 marca 2015 r. na 16 marca 2015 r.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

data wpisu: 9 marca 2015 13:21