Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

26.08.2020 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach “Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402.2 k.s.h. zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 “Walne Zgromadzenie”.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu ZWZ

Projekt uchwał

Sprawozdanie z działalności RN PragmaGO za 2019

Uchwała nr 4/07/2020 RN

Uchwała nr 3/07/2020 RN

Uchwały podjęte przez ZWZ 26.08.2020

Wykaz akcjonariuszy

6.02.2020 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy