Informacja dotycząca wpływu skutków wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta – aktualizacja

RB 11/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o wpływie skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  na działalność Emitenta.

Pierwsza grupa informacji została przez Spółkę przedstawiona w raporcie bieżącym nr 9/2020 w dniu 23 marca 2020 r.

Na podstawie obecnych obserwacji i analiz może stwierdzić, że:

  1. Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną, w pełni i bez zakłóceń realizowała i realizuje wszystkie procesy związane z codzienną działalnością operacyjną.
  2. Odnotowujemy wzrost popytu nowych klientów na nasze usługi, z uwagi na onlinowość naszych produktów i procesów, nie widzimy istotnych barier w ich świadczeniu w obecnej sytuacji.
  3. W marcu br. pozyskaliśmy 217 nowych klientów, podczas gdy w marcu 2019 r. było ich 128 (+70% r/r), a w lutym 2020 r. 181 (+20% m/m).

Wartość limitów finansowania w nowych umowach podpisanych w marcu br. wyniosła 14,6 mln zł, analogiczne dane za marzec 2019 r. to 12 mln zł, a za luty 2020 r. to 13,8 mln zł.

  1. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych faktur) w marcu br. wyniosły 51,2 mln zł, w marcu 2019 r. było to 45,4 mln zł (+13 % r/r), a w lutym 2020 r. 45,3 mln zł (+13 % m/m).
  2. Spłacalność portfela nie uległa pogorszeniu:
  3. Wskaźnik NPL (poziom procentowy portfela, który w marcu br. miał możliwość ulec przeterminowaniu powyżej 90 dni) wyniósł 0,84% (przy średniej z ostatnich 6 miesięcy wynoszącej 1,15%)
  4. Wskaźnik wczesnych NPL (poziom procentowy portfela, który w marcu miał możliwość ulec przeterminowaniu powyżej 30 dni) wyniósł 2,74% (przy średniej z ostatnich 6 miesięcy wynoszącej 2,8%).
  5. Wartość wpłat gotówkowych z portfela uzyskana w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosła 124,2 mln zł, co stanowi 180 % salda zadłużenia finansowego spółki na koniec 2019 r.

 

W pkt 3, 4, 5 uwzględniono również dane spółki Pragma Faktor, której portfel jest serwisowany przez Pragma Faktoring S.A. (opis projektu znajduje się w RB 41/2018).

Podgląd raportu tutaj

data wpisu: 10 kwietnia 2020 10:57