Zmiana firmy Emitenta na PragmaGO S.A.

RB 15/2020

Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 16 kwietnia 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana firmy Emitenta. Nowe brzmienie firmy Emitenta to PragmaGO S.A.

Aktualna nazwa Emitenta lepiej oddaje istotę jej obecnej działalności, tj. onlinowe, szybkie i komfortowe dla Klientów finansowanie ich działalności, w formach nieograniczających się wyłącznie do usługi faktoringowej.

Zmiana firmy Emitenta wynika z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 06.02.2020  r. w przedmiocie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki na: „Firma Spółki brzmi: PragmaGO spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się następującym skrótem firmy: PragmaGO S.A.”

Pozostałe dane Spółki pozostają bez zmian. W załączeniu tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia MF z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:

Statut Spółki PragmaGO S.A.

Podgląd raportu tutaj

data wpisu: 17 kwietnia 2020 12:45