Start   >  Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Dotyczy Data

Raport III kwartał 2022

Sprawozdanie Finansowe PragmaGO S.A za 3Q 2022

25.11.2022 r.

Raport półroczny 2022

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1 H 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności PragmaGO S.A. za 1H 2022

Raport z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1H 2022

Raport z przeglądu jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za 1H 2022

List Prezesa

22.09.2022 r.

Raport I kwartał 2022 – korekta

Korekta sprawozdania finansowego PragmaGO S.A. za 1 kwartał 2022

23.08.2022 r.

Raport I kwartał 2022

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1 kwartał 2022

25.05.2022 r.

Raport za 2021 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:


Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

8.04.2022 r.